• Na uw prijsaanvraag ontvangt u een vrijblijvende offerte. Belangrijk is dat u aangeeft van welke dienst(en) u gebruik wilt maken en eventueel hoeveel pagina’s uw werk bevat. Indien er afgeweken wordt van de geschatte werkuren, deel ik dit tijdig mee en pas ik de offerte aan na overleg.
   

 • Bij een akkoord bespreken we samen uw project. Dit kan ook vanop afstand. Verplaatsingen doe ik het liefst binnen een straal van 35 km rond Ham.
   

 • U stuurt uw tekst of idee digitaal door via e-mail.
   

 • Ik ga aan de slag met uw opdracht, waarbij ik u regelmatig op de hoogte breng van de stand van zaken. Aanpassingen in een tekst worden duidelijk weergegeven.
   

 • Wanneer alles afgewerkt en goedgekeurd is, volgt er een nabespreking als u dit wenst.
   

 • Hierna ontvangt u de factuur. Bij een grote opdracht zijn deelleveringen mogelijk en kunt u ervoor kiezen om tussentijdse facturen te ontvangen. 

Copyright © 2020 Tekstvariant 
Alle rechten voorbehouden

Contact
info@tekstvariant.be

0470 83 88 14